هشدار جدی:مراقب باشید قلب شما واقعا می شکند!!

0 4,509
 

دانشمندان می گویند که تجارب دردناک احساسی قلب شما را واقعا جریحه دار می کنند!مسلما شما احساساتی از قبیل ناراحتی و نگرانی و یا ترس را تجربه کرده آید و یا مواقعی پیش آمده که گفته اید “قلبم را شکستی” و یا” من آن را در عمق وجودم احساس کردم” اما شاید هیچ وقت به تاثیرات فیزیکی این عبارات فکر نکرده باشیم و در عوض فقط به بعد روانی آن ها تمرکز کرده باشیمدر ادامه با بدندید همراه باشید.

اخیرا در یک تحقیق علمی ارتباط بین درد جسمی و روانی را کشف کرده اند. در یک مقاله علمی دو استاد برجسته روانشناسی دانشگاه ویرجینیای آمریکا، Robert Emery و Jim Coan، نظریه های بسیاری را راجع به ترکیبی از واکنش های روحی و جسمی در هنگام غم و اندوه مطرح کرده اند.
پروفسور می گوید که یکی از عوامل اصلی که این ادعا را ثابت می کند این است که محل درد فیزیکی و درد عاطفی در مغز یکسان است و این دو جدایی ناپذیرند .

prohibition traffic sign meaning no broken hearts

دانشمندان هنوز هم از اینکه چگونه درد روحی منجر به درد فیزیکی می شود مطمئن نیستنداما تحقیقات اخیر از وجود مسیری بین ذهن و بدن خبر می دهد.
در سال ۲۰۰۹ روی منطقه‌ای از مغز به نام قشر کمربندی قدامی که مرکز تنظیم واکنش های احساسی است مطالعه ای انجام شد که نشان میدهد که چگونه یک صدمه عاطفی می تواند منجر زنجیره ای از صدمات بیولوژیکی شود.
به عنوان مثال در طی یک تجربه تنش زا و پر استرس قشر کمربندی قدامی باعث تحریک عصب و گوس می شود. عصب و گوس عصب دهم مغز است که از طریق سلیقه مغز به گردن و پس از آن به قفسه سینه و در نهایت به شکم متصل می شود.
تحریک بیش از حد این عصب باعث ایجاد درد و یا حالت تهوع می شود

منبع :http://netnevesht.ir

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه