دانستن این قابلیت پرندگان شما را هم متعجب خواهد کرد !

0 113

دانشمندان با مطالعه پرندگان دریافته اند که تعدادی از آنها این قابلیت را دارند که برای خوابیدن در حین پرواز، مغز خود را به دو بخش تقسیم کرده و یک بخش را به خواب فرو برده و از بخش دیگر برای پرواز استفاده کنند.در ادامه با بدندید همراه باشید.

دانشمندان پیش از این پیش بینی کرده بودند که به دلیل طولانی بودن و در عین حال سختی مدت پرواز پرندگان، برخی از آنها قادرند تا در حین پروازبه خواب بروند. اکنون تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان دهنده این است که این پیش بینی درست بوده و پرنده ها می توانند در حین پرواز تا حدودی به خواب بروند.

پرندگان در حال پرواز می تواند با خواب کردن دو سوم از مغز خود و یا خاموشی دو نیم کره مغز خود در این مدت به خواب بروند. علاوه بر این، پرندگان یاد شده می توانند در طول این مدت توانایی جهت یابی خود را همچنان فعال نگه دارند.

نیلز رتنبرگ از موسسه مکس پالنک و همکارانش موفق شدند تا برای اولین بار نشان دهند که پرندگان در حال پرواز می تواند با خواب کردن دو سوم از مغز خود و یا خاموشی دو نیم کره مغز خود در این مدت به خواب بروند. علاوه بر این، پرندگان یاد شده می توانند در طول این مدت توانایی جهت یابی خود را همچنان فعال نگه دارند.

دانشمندان هم اکنون به خوبی می دانند که برخی از پرندگان مانند بادخورک ها، پرندگان آوازه خوان، آبچلیک ها و مرغ های دریایی تقریبا خواب کافی ندارند. این پرندگان برای این که بتوانند روزها، هفته ها و حتی ماه ها به پرواز بپردازند یکی از نیم کره های مغز خود را به خواب می برند و نیم کره دیگر را فعال نگه می دارند.

در حقیقت، این امر مشابه همان فرایندی است که دلفین ها برای جلوگیری از غرق شدند به کار می برند. حیوانات با کمک این نوع خواب که به خواب تک نیم کره ای نام گذاری شده است می توانند با آگاهی از محیط اطراف خود اندکی استراحت کنند. با این حال خواب یک نیم کره ای فقط در پرندگان پرواز کننده مشاهده شده است.

 

منبع: afkarnews

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه