استفاده از ژن کشیدگی مار برای درمان ضایعه نخاعی

0 33

محققان مرکز تحقیقات IGC پرتغال در تحقیقات خود روی مارها متوجه شدند که علت کشیدگی و لیز بودن بدن آنها به دلیل وجودژنی به نام Oct۴ است.

این ژن سلول های بنیادی را تنظیم می کند و بر روی رشد قسمت میانی و تنه در مهره داران تاثیر می گذارد.

همچنین سیر تکامل خزندگان در دوران جنینی به ژن Oct۴ نسبت داده می شود که برای مدت طولانی در آنها فعال می ماند.شکل گیری قسمت های مختلف بدن مارها در فرآیند رقابت ژن ها با یکدیگر صورت می گیرد. در ادامه این فرآیند، ژن هایی که باعث شکل گیری بدن مارها می شوند بعداز مدتی باز می ایستند تا ژن مرتبط به تشکیل دم فعال شود.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که در دوران جنینی، فعال ماندن طولانی مدت این ژن باعث کشیدگی در مارها و کوتاه شدن دم آنها می شود.این دستاورد علمی به دنبال بررسی بر روی علت بلند و کوتاه بودن غیر معمول تنه برخی از موش ها بدست آمد.محققان بر این باور هستند که با پی بردن به این ژن می توان به درمان ضایعات نخاعی امیدوارتر بود. به گفته دانشمندان پرتغالی، فعال نگه داشتن این ژن موجب طولانی شدن تنه به صورت نامحدود می شود که با این وجود می توان سلول های سازنده در بخش نخاع را توسعه داد.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه