عمردراز می‌خواهید،کتاب بخوانید

0 139

محققان دانشگاه ییل به این نتیجه رسیده اند که افرادی که کتابخوان هستند تقریبا دو سال بیشتر از دیگران عمر می‌کنند.

به گزارش ساینس ریپورت، محققان در این تحقیق از 3635 فرد با سن بیشتر از 50 سال عادات کتاب خواندن را سوال کردند و شرکت‌کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی که کتاب نمی‌خواندند، گروه دوم روزانه 30 دقیقه کتاب می‌خواندند و گروه سوم هفته‌ای بیش از سه ساعت و نیم کتاب می‌خواندند. این تحقیق بر اساس جنس، سلامت، تحصیلات و ثروت انجام نشده است.نتایج نشان داد افرادی که بیش از سه ساعت و نیم کتاب می‌خواندند طی یک بازه 12 ساله 23 درصد کمتر از دو گروه دیگر فوت کردند.محققان ادعا کردند خواندن روزنامه، مجله و نشریات دوره‌ای با طول عمر مرتبط اما این میزان با خواندن رمان متفاوت است.البته آنها اعلام کردند: زنان تحصیلکرده و ثروتمند بیش از دیگران مشتاق خواندن هستند.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه