اگر فکر میکنید هوش بالایی دارید این معمای تصویری را از دست ندهید.

1 3,802

اگر فکر می کنید خیلی باهوش هستید و حل هیچ معمایی برای شما سخت نیست، پس پیشنهاد می کنیم این تست هوش جالب را انجام دهید.پس با بدندید همراه باشید.

.

در شکل زیر، شکل قرمز رنگ را به عنوان مرجع در نظر بگیرید، از بین 7 شکل دیگر، کدامیک دقیقا مشابه آن می باشد.
(می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.)

شکل فضایی مشابه را پیدا کنید

پاسخ تست هوش :

شکل های مشابه’:A، E، F

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه