شمشیربازی با تلفن همراه در المپیک

0 240

اتفاق عجیبی که در وسط رقابت شمشیرزنی در میدان بازی های ریو 2016 روی داد، تعجب همه را بر انگیخت.

گوشی تلفن همراه شمشیرباز فرانسوی، انزو لفورت در حین رقابت با حریف در میدان بازی از جیبش به زمین افتاد که تعجب حضار و حتی حریفش را در پی داشت.

البته شاید در سال 2016، که وابستگی به تلفن همراه به شدت فراگیر شده است، سرزنش کردن این شمشیرباز زیاد توجیه پذیر نباشد.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه