مرد آمریکایی 90 کیلو وزن کم کرد و مانکن شد

0 167

اس گارنربه خاطر وزنش مجبور می شد 2 بلیت هواپیما بخرد وروی 2 صندلی بنشیند.

او وزنی برابر با 178 کیلو داشت که باعث می شد در روز 15000 کالری مصرف داشته باشد و روز به روز چاق تر شود. این روال ادامه داشت تا روزی که وی تصمیم گرفت رژیم بگیرد و به باشگاه برود.

این مرد 39 ساله فلوریدایی در سال 2013 به وزنی برابر با 178 کیلو رسیده بود و دکترها به اواعلام کردند که اگر با همین شرایط پیش برود تا سه سال دیگر خواهد مرد. اورژیم غذایی و باشگاه را شروع کرد.

پیتزا, همبرگر و نوشیدنی که هر روز می خورد را حذف کرد و پس از ده ماه توانست خودش را به 88 کیلو برساند. سپس او به دکتری مراجعه کرد و 3کیلو از پوست های اضافی بدنش که براثر کاهش وزن آویزان شده بودند را طی یک عمل جراحی برداشت. حالا دیگر او به فردی با بدنی بسیار زیبا تبدیل شده  است.

منبع:عصر ایران

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه