این کلمه جان یک زن را نجات داد!

0 106

گاهی در زندگی اتفاقات غیر قابل باوری می افتد .گاهی حتی یک کلمه هم معجزه می کند!هیچوقت دوستت دارم را از کسانی که دوستشان داریم دریغ نکنیم در ادامه با بدندید همراه باشید.

این زن زمانیکه جمله دوستت دارم را از همسرش شنید به زندگی بازگشت . یک زن امریکایی که به دلیل حمله قلبی در گذشته بود با بازگشتش به زندگی بعد از 45 دقیقه مرگ مغزی پزشکان و خانواده اش را شوکه کرد.

خانواده لورا بیلی زمانیکه دیدند سه ساعت تلاش تیم پزشکی برای احیای وی نتیجه بخش نبوده ناامید شدند و دور تخت وی جمع شدند تا برای همیشه با او خداحافظی کنند چرا که به گفته پزشکان این زن 49 ساله مرده بود.

20151217-022042-2_520x346

بعد از گذشت 45 دقیقه از این حالت حزن و اندوه شوهر ناامید این زن با اشک برای آخرین بار جمله دوستت دارم را در گوش وی زمزمه کرد و بعد از آن بود که رنگ خانم لورا شروع به تغییر کرد. پلک چشمانش حرکت کرد و دست دخترش را به آهستگی فشرد.

NHS

خانواده مضطرب وی تا دیدن این صحنه سریعا دکترها را خبر کردند و بعد از معاینات معلوم شد وی به دنیا برگشته است و به همین دلیل به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد. دکترها میگویند: این چیزی شبیه معجزه است و خیلی کم اتفاق می افتد کسی در این شرایط دوباره به زندگی بازگردد.

منبع : http://www.taknaz.net

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه