پخش غذای اضافی دهکده المپیک بین فقرا

0 60

یک گروه از آشپزان بین المللی طرح جدیدی در المپیک ریو اجرا کرده اند.

یک گروه از آشپزان بین المللی برای مقابله با مشکل فقر و گرسنگی در ریودوژانیرو طرح جدیدی را اجرا می کنند. این عده از آشپزها غذاهای مازاد دهکده المپیک را جمع آوری می کنند و پس از پخت و پز مجدد، آن را بین فقرا پخش می کنند.این در حالی است که برگزاری سی و یکمین دوره رقابت های المپیک در ریو با انتقادات گسترده ای در برزیل مواجه شده است. انتقادها نسبت به آن مطرح شده که گفته می شود هزینه های برگزاری المپیک باید برای رفع مشکل فقر در برزیل خرج شوند.ین طرح را دو سر آشپز ایتالیایی ( ماسیمو بوتارا) و برزیلی (داوید هرتز) راه انداخته اند و روزانه ۵ هزار پرس غذا در اختیار فقرا قرار می دهند.
منبع:وبسایت نود

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه