مرد چینی با سر شیشه اتوبوس را شکست!

0 211

یک مرد چینی در اقدامی عجیب خود را با سر به سمت شیشه جلوی اتوبوس پرتاب و تا کمر در لبه های تیز شیشه گیر کرد.

مردی چینی در یک اقدام عجیب با سر خود را به سمت شیشه جلوی اتوبوس در حال حرکت پرتاب کرد؛ اما شیشه به طور کامل نشکست و این مسافر تا کمر در شیشه گیر کرد و خون زیادی جاری شد. در حال حاضر، اوضاع او مطلوب گزارش شده است.
با دیدن این تصویر احتمالا فکر می کنید پیش از این تصادف، این مسافر در جای خود نشسته بود و با یک ترمز ناگهانی به سمت شیشه جلوی اتوبوس پرتاب شد؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
ماجرا از این قرار است که اتوبوس با سرعتی عادی در حال حرکت بود و مسافر از جای خود بلند شد و سعی کرد خود را با سر به سمت شیشه جلوی اتوبوس پرتاب کند. پس از یک بار تلاش، او موفق به شکستن شیشه نشد؛ اما در تلاش دوم قسمتی از شیشه شکست و او تا کمر در آن گیر کرد. لبه های تیز شیشه جراحات شدیدی بر شکم و کمر او وارد کرده است.
در پی این اقدام عجیب، راننده اتوبوس به سرعت ایستاد و با کمک مسافران سعی کرد وی را از شیشه خارج کند؛ اما تلاش آنها ناموفق بود. در نهایت آنها با پلیس تماس گرفتند و این مرد چینی را به بیمارستان منتقل کردند.
انگیزه این مرد از پرتاب خود به سمت شیشه اتوبوس هنوز مشخص نشده است.

منبع:خبرنگاران جوان

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه