حمله سوسک ها به یک روستا در ایران خانه ها را خراب کرد

0 9,456

شاید یک کابوس باشد حمله سوسک ها به خانه و متواری شدن مردم اما این اتفاق در یکی از روستاهای کشورمان افتاده است در ادامه با بدندید همراه باشید.

هجوم کرم وسوسکهای چوب خوار به روستاهای طولش وخوجین علاوه بر هراس روستاییان موجب وارد آمدن بیش از پنج میلیارد ریال خسارت شده است.

احمد قنبری بخشدار مرکزی خلخال دوشنبه درگفتگو با ایرنا گفت: براثرهجوم بی سابقه این حشرات به واحدهای مسکونی روستاهای طولش وخوجین، سقف چوبی وزیرشیروانی بیش از50 واحد مسکونی دراین روستاهای پرجمعیت ازبین رفته است.

82189003-70939215
وی افزود: با توجه به شیروانی بودن سقف اکثرواحدهای مسکونی این 2روستا وترس روستاییان ازفروریختن سقف منازل خود ، تعدادی زیادی ازانها ناچار سقف منازل خود را تخریب وبرای بازسازی دوباره آن نیازبه صرف هزینه حد اقل 100 میلیون ریال برای هرواحد دارند.

hou14424
وی بیان کرد: با توجه به خسارت وارده به 50 واحد مسکونی خسارت وارده بالغ برپنج میلیارد ریال برآورد شده است.

خلخال در جنوب اردیبل و در همسایگی استان گیلان قرار دارد.

منبع : http://fararu.com

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه