چه کسی قاتل پیرمرد است؟این معمای جالب را حل کنید

1 8,632

معما ذهن شما را به چالش می کشد و باعث می شود ذهن قوی تر و فعال تری داشته باشید سعی کنید روزانه معما و یا جدول حل کنید تا هرگز به بیماری های مغز دچار نشوید در ادامه با بدندید همراه باشید تا راز قتل پیرمرد را حل کنیم.

پیر مرد کهنسالی در یک اپارتمان زندگی میکند. بخاطر پیر بودن او باید بیشتر چیزها دم در خانه به او تحویل داده شود.

در روز چهارشنبه وقتی که پستچی به آپارتمان او میرود تا نامه پیرمرد را به او تحویل دهد، پیر مرد در را باز نمیکند و پستچی شک میکند که شاید اتفاقی برای پیرمرد افتاده باشد، از سوراخ قفل درون آپارتمان را نگاه میکند و بدن خون الود پیرمرد را میبیند که بر روی زمین افتاده است. او بلافاصله به پلیس خبر میدهد.

کاراگاه جعفر! در محل وقوع جرم حاضر میشود و به دنبال سرنخی برای پیدا کردن قاتل میگردد. او دو بطری شیر گرم،روزنامه روز دوشنبه، و مقداری جعبه کادو پیچ شده در بیرون آپارتمان پیدا میکند.

کاراگاه جعفر بدون فوت وقت با مرکز پلیس تماس میگیرد و اعلام میکند که میداند قتل را چه کسی انجام داده! به نظر شما قاتل چه کسی بوده است؟

پاسخ معما

اگه دقت کرده باشین قتل روز چهار شنبه گزارش شده. از وسایلی که پشت در خونه پیرمرد بوده بعد از روز دوشنبه دیگه براش روزنامه نیاوردن. قاتل روزنامه رسان بوده چون میدونسته که پیرمرد مرده و دیگه براش روزنامه نیاورده

منبع:http://behtarynha.ir

اشتراک گذاری