چرا قهرمانان مدال هایشان را گاز می گیرند؟

0 14,908

تا به حال دیده اید ورزشکاران و قهرمانانی که مدال می گیرند آن را جلوی دوربین گاز می گیرند؟به نظرتان چه دلیلی می تواند داشته باشد؟در ادامه با بدندید همراه باشید تا دلیل این کار آن ها را بخوانیم.

اکثر قهرمانان، مدال خود را به ویژه اگر مدال طلا باشد، گاز می گیرند و به این شیوه، پیروزی خود را جلوی دوربین ها جشن می گیرند.

alalam_636070310746243695_25f_4x3

موضوع گاز گرفتن مدال طلا، پیشینه ای تاریخی دارد. در گذشته ها برای این که اطمینان حاصل کنند که سکه های رایج، از طلای خالص است یا سربِ زراندود، آن را گاز می گرفتند، اگر سکه از طلای خالص باشد، جای دندان ها بر آن باقی می ماند.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 11:  (BROADCAST - OUT) Cyclist, Kristin Armstrong of the United States poses for a photo with her gold medal on the Today show set on Copacabana Beach on August 11, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil.  (Photo by Harry How/Getty Images)

هرچند دورۀ سکه ها و پول های طلا کاملا تمام شده است، اما این عادت همچنان نسل به نسل منتقل شده است و به مدال آوران رسیده است.

alalam_636070313103909438_25f_4x3

این روزها گاز گرفتن به نماد قهرمانی تبدیل شده و از گاز گرفتن مدال، فراتر رفته است. به عنوان مثال، “رافائل نادال” تنیسور اسپانیایی، پس از قهرمانی در جام “رولان گاروس” جام قهرمانی را در برابر دوربین ها گاز گرفت!

alalam_636070312910300079_25f_4x3.jpg

منبع:http://roozplus.com

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه