آشنا شوید با این میوه های کوچولو که خیاندوانه نام دارد!

0 792

یک کشاور مکزیکی با پیوند خیار و هندوانه موفق به پرورش میوه پیوندی جدیدی با مزه خیار کمی شور و با پوستی شبیه هندوانه شد.با بدندید همراه باشید.

در سالهای اخیر پرورش میوه های پیوندی با موفقیت تولید میوه های جدید همراه بوده است ، میوه های با شکل ظاهری و طعمی نسبتا جدید . البته باید گفت هر پیوندی که برای پرورش میوه ی جدید انجام می شود نتیجه بخش نخواهد بود و گاهی مزه میوه پیوندشده ناخوشایند است .کشاورزی در مکزیک تصمیم گرفت تا میوه هندوانه و خیار را پیوند زده و یک میوه جدید پرورش دهد. شاید در ابتدا او فکر می کرد یک نوع خیار درشت یا هندوانه باریک خواهد داشت اما هیچ کدام حاصل نشد . این میوه که cucamelon نام دارد بیشتر مزه ی خیار را با یک مزه ترشی دارد و مکزیکی ها ان را خیارشورپیوندی هم می نامند. هر یک از این میوه ها به اندازه یک دانه انگور درشت است.

تصاویر میوه ی پیوندی جدید به نام cucamelon

میوه-پیوندی

میوه-پیوندی (1)

میوه-پیوندی (2)

میوه-پیوندی (3)

 

منبع: namnak

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه