این مرد ادعا میکند وقوع آن اتفاق هولناک را در آینده دیده بود .

2 6,605

“رندی واگنر” مردی که به دیوانه شهر مشهور شده بود پس از پیش بینی وقوع سیل مورد تحسین همگان قرار گرفت.با بدندید همراه باشید.

مردی که به خاطر محصور کردن خانه اش با تیوب های بزرگ برای مقابله با سیل مورد تمسخر همسایه ها قرار می گرفت پس از جاری شدن سیل تگزاس مورد تحسین آنها قرار گرفت.

images
رندی واگنر برای خرید و نصب این تیوب های بزرگ که «AQUA DAM» نام دارند 8هزار و 300دلار هزینه کرد و همین موضوع در کنار ظاهر محصور شده این خانه باعث شد او در محله به مرد دیوانه مشهور شود. پس از جاری شدن سیل اما خانه او تنها خانه سالم محله بود.

 

منبع: tnews

اشتراک گذاری

۲ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه