این موجود شاخ دار یک روستا را به وحشت انداخت.فکر میکنید چه جانوری میتواند باشد؟

0 9,384

موجودی عجیب و غریب در نزدیکی یک کلبه کشف شد . زن روستایی با دیدن موجودی نشناخته که دست و پایی لزج و برجستگی عجیب روی سرش داشت به سرعت همسرش را خبر کرد.با بدندید همراه باشید.

.

کشف یک موجود عجیب و غریب در اطراف خانه ای روستایی در مرکز نروژ رازی دیگر برای شناخت موجودات ناشناخته خلق کرد.

موجودی-عجیب

” کارل اینگار ” شخصی که این تصاویر و خبر را گزارش داده است می گوید:همسرم وحشت زده به خانه امد و گفت که لاشه یک موجود ترسناک کنار کلبه ی ما روی زمین افتاده است. به سرعت از خانه خارج شدم و با موجودی لزم که با پوستی شفاف روی زمین افتاده بود روبرو شدم . این موجود طولی در حدود 10 اینچ داشت و هیچ یک از ما نتوانستیم که ظاهر عجیب موجود می تواند شباهت به کدام گونه حیوانات داشته باشد. همسرم تاکیید داشت که این یک حیوان شوم است و باید او را به سرعت از محل زندگی مان دور کنیم اما من ترجیح دادم با انتشار تصاویر این موجود به محققان در این مورد اگاهی دهم تا شاید موجودی ناشناخته در دنیا شناخته شود.

موجودی-عجیب (1)

” آدر” جانورشناس موزه جانورشناسی سولهیم می گوید:تاکنون چنین موجودی ندیده ام اما می توان فهمید که لزج بودن دست و پای او به قورباغه و وزغ شباهت دارد . عجیب ترین بخش بدن این موجود قسمت سر اوست که یک برجستگی روی جمجمه و بالاتر از چشمان وجود دارد و قسمت های صورتی رنگی که همانند شاخ های گوشتی روی بینی و فک بالای آن به چشم می خورد.

 

منبع: namnak

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه