در چند ثانیه می‌توانید تعداد این مدادها را حدس بزنید؟

0 8,141

تعدادی مداد داریم. می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟با بدندید همراه باشید.

معما با جواب , معما

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ ‘تست هوش تصویری مدادها را بشمارید:

72 عدد مداد
4×18=72

منبع: beytoote

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه