مراسم عجیب ازدواج قورباغه ها در هند، سنتی برای بارش باران!

0 250

مردم یکی از ایالت های هند معتقدند برگزاری مراسم ازدواج برای قورباغه های وحشی، باعث بارش باران می شود.

قورباغه ها در برخی از نقاط جهان، غذا محسوب می شوند و در بخشهای دیگر وسیله ای برای طلب باران هستند.

تا ماه گذشته، ایالت “آسام” در هند با سیل های ویرانگری مواجه بود؛ اما هم اکنون خشکسالی شدیدی بر این ایالت حاکم است و باعث شده برخی از مردم به سنت های پیشین برگزاری مراسم ازدواج قورباغه ها روی آورند.

حدود 300 نفر از اهالی روستای “رونگدوی” در شهر “جورهات” شاهد مراسم عجیب ازدواج قورباغه ها بودند. مردم ایالت آسام معتقدند اگر قورباغه های وحشی با پیروی از آیین هندو ازدواج کنند، باران می بارد.

یکی از افرادی که شاهد برگزاری این مراسم بود در گفتگو با نیو ایندیَن اکسپرس اعلام کرد: “محصولات زراعی در این روستا و روستاهای اطراف بخاطر خشکسالی از بین رفته است.

مردم معتقدند ازدواج قورباغه ها باعث بارش باران می شود.

پس از برگزاری این مراسم، ابرهای سیاه منطقه را احاطه کرد و باعث شد ما باور کنیم که باران سهمگینی می بارد.

خوشبختانه به مدت کوتاهی شاهد بارش باران بودیم.”

وی در ادامه با توصیف مراسم ازدواج قورباغه ها گفت: “معمولا روز برگزاری مراسم، قورباغه های وحشی را از جنگل می گیرند. پس از آن، بزرگان روستا که تجربه کافی دارند، قورباغه ها را مشخص می کنند.

وقتی قورباغه ها شناسایی شدند، قورباغه عروس و قورباغه داماد در دو خانه مختلف روستا قرار می گیرند و لباس بر تن این قورباغه ها می کنند.

مراسم عروسی در خانه ای که عروس در آن حضور دارد برگزار می شود. مردم پیر و جوان از روستاهای مختلف شاهد این مراسم خواهند بود. لذت و شادی در مراسم ازدواج قورباغه ها حتی بیشتر از جشن عروسی انسان هاست. پس از پایان مراسم، عروس را در سبدی تزئین شده به خانه قورباغه داماد می برند.”

منبع:باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه