فارغ التحصیلان بیکار در ایران و اروپا!

0 140

در حالت طبیعی ، انتظار بر این است که هر چه تحصیلات دانشگاهی ارتقا پیدا کند، فرصت های شغلی بیشتری پیش روی فارغ التحصیلان قرار بگیرد اما در کشور ما، وضعیت بر عکس شده و دارندگان مدارک دیپلم و زیر دیپلم از اشتغال بیشتری برخوردار هستند. در ادامه می توانید وضعیت بیکاری در بین فارغ التحصیلان ایرانی با اروپایی مقایسه کنید. در ایران، چیزی حدود 49 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیکار هستند اما در آلمان این رقم به کمتر از 7 درصد می رسد!

UNI

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه