شکل عجیب خطرناک ترین « قارچ» دنیا

0 118

این قارچ ١٠ سانتیمتر طول و حدود ١۵ سانتیمتر عرض دارند.

خوردن این قارچ به شکل خام کشنده است و باعث به کما رفتن فرد مصرف کننده می شود و همچنین به معده و کبد فرد آسیب های جدی وارد می کند.

«قارچ مغز»، یکی از عجیب ترین انواع قارچ هاست.

شکلی شبیه مغز انسان که در آمریکای شمالی و اروپا و معمولا زیر درختان کاج می روید.

بنا بر این گزارش، این قارچ ١٠ سانتیمتر طول و حدود ١۵ سانتیمتر عرض دارند.

خوردن این قارچ به شکل خام کشنده است و باعث به کما رفتن فرد مصرف کننده می شود و همچنین به معده و کبد فرد آسیب های جدی وارد می کند.

این گزارش می افزاید: در برخی کشورها مردم با رعایت دستورالعمل های خاصی آن را می خورند و در اسپانیا فروش آن ممنوع است.

منبع:تابناک با تو

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه