مردی که برای انجام یک کار خیر صورتش را به موسسات اجاره میدهد!

0 140

محبت افراطی یک جوان آلمانی به سگ‌ ها باعث شده که این مرد به فکر ساختن و راه اندازی یک موزه در مورد سگ‌ ها در کشور خود باشد اما از آنجا که وی فاقد هزینه کافی برای ساختن این بناست.در ادامه با بدندید همراه باشید.

محبت افراطی یک جوان آلمانی به سگ‌ ها باعث شده که این مرد به فکر ساختن و راه اندازی یک موزه در مورد سگ‌ ها در کشور خود باشد اما از آنجا که وی فاقد هزینه کافی برای ساختن این بناست، طی اقدام عجیبی تصمیم گرفته صورت خود را برای تبلیغ شرکت‌ ها و موسسات، به آن‌ ها اجاره دهد.
وی امیدوار است تا با خالکوبی تبلیغات موسسات بر روی صورت خود، بتواند مبالغ قابل توجهی به دست بیاورد.این مرد آلمانی حتی با تقسیم صورت خود، هزینه هر قسمت را بنا به اهمیت مشخص کرده به عنوان مثال پیشانی 50 هزار یورو، بینی 20 هزار یورو و… و امیدوار است در مجموع بتواند از این کار جمعاً 100 هزار یورو کاسب شود.
0-922922001334675962_taknaz_ir
 
0-933260001334675962_taknaz_ir
 
 
منبع: taknaz
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه