پست های اینستاگرامی همدردی با مصیبت بزرگ بهادر عبدی… تسلیت مرد!!!

0 355

بهادر عبدی به یک باره پدر و مادرش را در یک حادثه رانندگی از دست داد. از دست دادن هر کدام از والدین به تنهایی سخت و طاقت فرساست ، فوت همزمان هردو واقعه ای بس ناخوشایند است.

در این میان ،فوتبالی های کشور به سبک 2016 با او به همدردی برخواستند:

علی دایی

بنگر… مکانی… نوروزی… بیرانوند 

علیشاه… فشنگچی… برهانی… رضاییان

ابراهیمی…طارمی…محمدی…هادی

فخرالدینی…محمدی…علیپور…احمدزاده

نورمحمدی…کامیابی نیا… خانزاده…رفیعی

مسلمان… کوروشی…آشوری… صادقیان

منوچهری…حجازی… ابراهیمی

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه