عجایب «معماری» قابل خوردن!

0 63

یک نانوای اوکراینی به نام « دینارا کاسکو » به پخت نان ها و شیرینی های عجیبی مبادرت کرده است‌ که شبیه سازه های معماری و نمودار های مهندسی هستند.

برای اولین بار است که نان هایی در این اشکال عجیب و غریب و در رنگ ها و مزه های متنوع پخته میشود.

دینارا کاسکو برای نان هایی که پخته است از تعبیر« عجایب معماری قابل خوردن» استفاده می کند.

منبع:24 آنلاین

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه