تماشا کنید نواختن آهنگ با طبلی که از بدن انسان ساخته شده!

0 522

آهنگ زدن خلاقانه در برنامه گاد تلنت که موجب خنده حضار شد .با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه