مدال آسمانی بهمن گلبار نژاد در رکاب زنی پاراالمپیک…

0 2,969

بهمن گلبار نژاد دوچرخه سوار پاراالمپیکی اعزامی ایران در مسیر مسابقه دچار صانحه شد و سرانجام با رسیدگی و اعزام به موقع او به بیمارستان آسمانی شد.

در گیر یک پیچ شدید نتوانست دوچرخه اش را کنترل کند و سرش به جداول کناری اصابت کرده و دچار مرگ مغزی شد، دو دقیقه بعد آمبولانس او را به سمت بیمارستان می برد که یک شوک قلبی باعث شد متصدی اورژانس او را به نزدیکترین درمانگاه ببرند تا او را احیا کنند ، اما او ماندنی نبود و رفت…

139506280003345048687094

این تمام چیزی است که از مسئول پاراالمپیکی ایران شنیده شد. بهمن گلبار نژاد 42 ساله که علت معلولیت او جانبازی در جبهه های جنگ بود این بار ، با پرواز بر پیست دوچرخه سواری مدالی آسمانی بر گردن آویخت که تا ابد درخشش آن بر گردن ایران چشم نواز خواهد بود. 

16-9-18-04321000

آخرین مصاحبه او را ببینید و فاتحه ای بفرستید!

واکنش چهره ها به عزادار شدن کاروان ایران:

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه