پسر بچه هندی با ژنی نادر( سندرم گرگ نما)

0 462

بیماری سندرم گرگ نما، بیماری نادری است که در تمام بدن افراد موهای ضخیم می روید و در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود ندارد.

به گزارش میرر، پسر بچه 5 ماهه هندی به واسطه ژنی نادر به مانند مادر و دو خاله اش از روییدن غیرطبیعی مو در بدنش رنج می برد.

این موهای ضخیم تمام پشت، بازوها و پاهای او را پوشانده است.

” مانیشا” مادر این کودک از اینکه خود و دو خواهر دیگرش دچار این بیماری نادر هستند احساس ناراحتی می کند و می گوید: همیشه وقتی در آینه به خودم نگاه می کردم از خودم تنفر داشتم و حالا پسرم نیز به این مشکل دچار شده است.

مردم همیشه من و خواهرانم را مورد آزار و اذیت دیگران قرار می دادند و ما را با عناوینی مانند اشباح و میمون و خرس صدا می زدند.

از اینکه پسرم نیز به مانند ما قرار است زجر بکشد، قلب من شکسته است.

اما من بدون هیچ قید و شرطی ،عاشق پسرم هستم.

همانطور که مادرم عاشق من بود و به من عشق می ورزید و از من مراقبت کرد.

من و خواهرانم بخاطر این بیماری و آزار و اذیت دیگران مجبور شدیم تا خود را از اجتماع مخفی کنیم.

تنها آرزویم این است که همه به پسرم به مانند دیگر بچه ها نگاه کنند و بین او و دیگر بچه ها هیچ فرقی نباشد.

او اضافه می کند: همسرم بهترین پشتیبان من و کودکم است و همیشه و تحت هر شرایطی از ما حمایت کرده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه