مجموعه ای از معما که میزان دقت شمارا می سنجد.فکر مکنید به کدام از آن ها میتوانید جواب بدهید؟

1 3,744

سه تا معمای تصویری سخت و جالب رو برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم از آن ها لذت ببرید.با بدندید همراه باشید.

درست است که این معماهای تصویری همراه با جواب هستند اما پیشنهاد می کنم خیلی خوب روی این معما های تصویری فکر کنید و اگه نتوانستید به جواب درست برسید سراغ جواب معمای تصویری برید.

معمای تصویری


معمای تصویری اول : قد این شخص چند متر است؟

همانطور که در تصویر بالا می بینید دو عدد در این معمای تصویری داده شده است اما هیچ کدام از این اعداد قد این فرد نمی باشد اما شما باید با توجه به تصویر جواب این معما را پیدا کنید. (کمی از ریاضیات کمک بگیرید!)

پاسخ معما های تصویری را کمی پایین تر ببینید

.

.

.
پاسخ معمای تصویری اول : قد این شخص چند متر است؟

پاسخ این معمای تصویری بدین شرح می باشد. فرض کنید قد این فرد L باشد و طول و ارتفاع مکعب به تر تیب L وB باشند. بنابراین به سادگی می توان نوشت :
معادله اول
L+A-y=192
معادله دوم
L+y-A=166
حل همزمان این دو معادله ی ساده ما را به پاسخ صحیح این معمای تصویری می رساند :
L+A-y-L-y+A=192-166
۲A-2y=26
A-B=13
از معادله اول داریم :
L+13=192
L=192-13=179
پس توانستیم به راحتی قد این فرد را به دست آوریم : ۱۷۹ سانتی متر
امیدوارم از این معمای تصویری لذت برده باشید.

 

معمای تصویری دوم : عدد بعدی

در این معمای تصویری که مشابه بسیاری دیگر از معما های تصویری است باید عدد بعدی را تشخیص دهید :

معماهای تصویری

پاسخ معماهای تصویری را کمی پایین تر ببینید.

.

.

.

 

پاسخ معمای تصویری دوم : عدد بعدی

جواب عدد 6 می باشد. چراکه خانه های آبی جای اعداد یک رقمی و خانه های بنفش جای اعداد 2 رقمی می باشند.

اکنون از ارتباطی که بین هر ردیف است متوجه می شویم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف های خودش با دو عدد راست و چپ است.

بیایید پاسخ این معمای تصویری را واضح تر بیان کنیم :
در سطر نخست عدد وسط 7 می باشد که اختلاف آن با 5 برابر 2 و اختلاف آن با 12 برابر 5 است که مجموع این دو اختلاف برابر خود 7 می باشد.

در سطر دوم عدد وسط 9 می باشد که اختلاف آن با 17 برابر 8 است و اختلافش با 10 برابر 1 است که مجموع این دو اختلاف مساوی 9 می شود.

در سطر بعدی عدد وسط 12 می باشد که اختلاف آن با 5 برابر 7 و اختلاف آن با 17 برابر 5 استکه مجموع این دو اختلاف مساوی 12 می شود.

اکنون در سطر آخر عدد وسط 8 می باشد که اختلافش با 2 برابر 6 می باشد. بنابراین اختلافش با جواب باید برابر 2 شود که طبق این جواب 6 یا 10 می باشد و چون رنگ مکان علامت سوال آبی می باشد بنابراین عدد باید تک رقمی شود و جواب صحیح 6 می باشد.

 

معمای تصویری سوم : کدام گزینه درست است؟

این معمای تصویری نسبت به معماهای تصویری قبلی ساده تر است. کدام گزینه صحیح است؟

معمای تصویری با جواب

معما های تصویری جدید

پاسخ معماهای تصویری را پایین تر ببینید.

.

.

.

 

پاسخ معمای تصویری سوم : کدام گزینه درست است؟

در تصویر زیر به وضوح پاسخ معمای تصویری را می توانید ببینید :

معمای تصویری سخت
امیدوارم از این معماهای تصویری لذت برده باشید.

 

منبع: hoosheparsi

اشتراک گذاری

۱ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه