خرافه پرستی های هندی ها تمامی ندارد ؛ اینبار پرستش دختران به جای بت!

0 579

یک دختر در فرهنگ و آداب هندوها در نپال و هند کوماری به عنوان یک الهه زنده برگزیده می شود و در نقش الهه پراواتی پرستیده می شود.با بدندید همراه باشید.

خرافه پرستی و رسم و رسوم عجیب و غریب دیرینه هندو ها تمامی ندارد آن چنان که گاهی اقداماتی از سویشان دیده می شود که بسیار باورنکردنی و عجیب هستند.طی مراسم جشنی که هندوها برگزار می کنند کوماری بر روی شانه های کاهنان از معبد بیرون آمده و داخل کجاوه ای که مردها آن را حمل می کنند خواهد نشست. کوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می شود یک چشم بر روی پیشانی خود دارد که نشانه دانش است. او در سال 13 بار برای مراسم مذهبی از معبد خارج می شود.

514645_193

514646_441
514647_620
514648_375
514649_367
514650_634

 
منبع: iranmatlab
 
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه