این پل انتها ندارد!

0 164

چینی‌ها پلی ساختند که هیچ انتهایی ندارد و مردم نگران گم شدن در آن هستند.

مهندسان عمران چینی پلی در این کشور ساخته‌اند که شبیه گره‌های چینی است و ادعا کرده‌اند که این پل هیچ انتهایی ندارد.

این پل مخصوص عابران پیاده طراحی شده است که در جنوب چین در شهر چنگشا روی دریاچه میزی ساخته شده است و مراحل ساخت آن روز جمعه کامل شد.

اگرچه این پل زیبایی فوق العاده ای به شهر داده است اما مردم این شهر گفته‌اند که این پل خیلی شبیه هزارتو است و به شوخی بیان کرده‌اند ممکن است در آن گم شوند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه