آزمون تست تمرکز خلبانی جنگ جهانی دوم ؛ چند دایره در این تصویر میبینید؟

0 10,845

چندتا دایره داخل تصویر می بینید؟!!

androidonlinenewsimage

17

33

یا بیشتر از این ها؟

.

.

.

.

درست حدس زدید 17 تا

اگر زیر 60 ثانیه حدس زدید نابغه اید.
تا 5 دقیقه باهوش
بیش از اون معمولی

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه