باور کنید که این عکس های شگفت انگیز فتوشاپ نیستند.

0 539

در این گزارش، عکس ها و تصاویری را خواهید دید که در لحظات بسیار مناسب گرفته شده اند؛ عکس هایی که از مرز بین واقعیت و خیال می گذرند و مخاطبان خود را به حیرت وامی دارند.با بدندید همراه باشید.

عکاس ها با انتخاب زاویه و کادربندی های درست و ماهرانه، تصاویر زیبایی می آفرینند که در نگاه اول، ساختگی و نتیجه فرآیند فتوشاپ به نظر می رسند؛ عکس هایی که از مرز بین واقعیت و خیال می گذرند و مخاطبان خود را به حیرت وامی دارند.
در این گزارش، عکس ها و تصاویری را خواهید دید که در لحظات بسیار مناسب گرفته شده اند.
 
 
منبع: tabnakbato
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه