چرا آسمان شب آخر این هفته کاملا تاریک خواهد شد؟

0 56

“ماه سیاه” پدیده ای نادر است که در هر 32 ماه یک بار رخ می دهد و باعث تاریک شدن زمین می شود.

این هفته در اتفاقی نادر و عجیب آسمان شب به علت پدیده ای موسوم به “ماه سیاه” تاریک خواهد شد. این پدیده نادر به علت قرار گرفتن سایه زمین بر روی ماه و پوشاندن کامل آن خواهد بود که دیدن ماه را تقریبا غیر ممکن خواهد کرد. این پدیده تنها زمانی رخ می دهد که در یک ماه تقویمی دو ماه جدید در آسمان دیده شود.

با توجه به موقعیت های مختلف این پدیده در زمان های مختلف سال قابل رویت خواهد بود. این پدیده این هفته در آسمان نیمکره غربی قابل مشاهده خواهد بود. ساکنین نیمکره دیگر( نیمکره شرق) باید تا ماه آینده برای دیدن این پدیده منتظر باشند. این پدیده غیرعادی در هر 32 ماه یکبار اتفاق می افتد. گفتنی است مانند پدیده های نجوم پیشین بازار داغ نظریه پردازی و شایعات پوچ در این خصوص داغ است. برخی با اعلام اینکه ما آرام آرام به آخر الزمان نزدیک می شویم وقوع این پدیده را پایان یافتن دنیا قلمداد کرده اند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه