افزایش 44 سانتی تراز دریاچه ارومیه در مهر ماه

0 52

معاون امور تالابها در دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش 44 سانتی تراز دریاچه ارومیه در مهر ماه جاری نسبت به مهرماه سال گذشته خبر داد.

مسعود باقرزاده کریمی با اشاره به اینکه تراز ارتفاعی دریاچه ارومیه در 8 مهرماه سال 94، 1270.8 سانتی متر بوده است، اظهار کرد: این در حالیست که تراز این دریاچه در 8 مهرماه 95 به 1270.52 سانتی متر رسیده است. بنابراین تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 44 سانت افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته بهتر است و وضعیت کنونی آن گامی رو به جلو محسوب میشود، گفت: هدفگذاری دولت برای دریاچه ارومیه در سه سال ابتدایی تثبیت وضعیت و حفظ موقعیت موجود بود که موفقیت در این زمینه مرهون بارشهای خوب امسال، افزایش رهاسازی رودخانهها و اتصال رودخانههای سیمینه رود و زرینه رود و سایر اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه است. بنابراین 50 درصد وضعیت تثبیت دریاچه ارومیه مدیون بارشهای مساعد سال 95 است.

وی با تاکید بر اینکه طبیعی است که تالابها و دریاچهها در فصل بهار پرآب میشوند، افزود: بالاترین تراز دریاچه ارومیه در سال 95، 1270.85 ثبت شده است. بنابراین تراز این دریاچه بعد از عبور از ماههای گرم حدود 40 سانت پایین آمده که این امر طبیعی است.

باقر زاده کریمی با اشاره به اینکه از اعتبارات سال 95 سازمان حفاظت محیط زیست برای دریاچه ارومیه هنوز تخصیصی صورت نگرفته است، افزود: به طور کلی وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته بهتر است ولی نسبت به بلند مدت مناسب ارزیابی نمیشود. تداوم طرحها از طریق تاأمین اعتبار و جدیت دستگاههای متولی و همچنین همراهی اقلیم و عدم گسترش خشکسالی عواملی ضروری برای احیای دریاچه ارومیه است.
منبع:ایسنا

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه