این عکس عجیب مردم سه قاره را انگشت به دهان گذاشت!

0 9,245

این تصویر تمساح بزرگی را نشان می دهد که در یک شکارگاه عمومی به ثبت رسیده است.در ادامه با بدندید همراه باشید.

گردشگران را از نزدیک شدن به آب هایی که این تمساح در آن صید شده است، بر حذر می دارد.

pic-90606-1475307492

اما نامشخص بودن محل دقیق شکار این تمساح، بحث و جدل هایی را در میان بینندگان در پی داشته است و جنجالی شده استدر این تصویر، سه مرد که ظاهرا از سه قاره مختلف هستند و روی شانه هم ایستاده اند،

در کنار تمساحِ آویزان از درخت قرار گرفته اند تا بزرگی آن را نشان دهند.بسیاری از کاربران، محل شکار این تمساح را کویینزلند در شمال استرالیا می دانند، اما عده زیادی هم احتمال داده اند که تمساح غول پیکر، در انگلستان شکار شده باشد

و متعلق به این منطقه باشد، چون زنی که اولین بار این تصویر را در اینترنت قرار داده است؛ اهل زیمباوه می باشد و در انگلستان زندگی می کند.اما گروهی دیگر هم محل ثبت این تصویر را در آفریقا و به طور مشخص در زیمباوه دانسته اند.

 

منبع: tabnakbato

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه