تا به حال فکر کرده اید انسان در فضا، بدون لباس فضایی چه می شود؟این ویدیو جذاب را تماشا کنید.

0 6,801

اگر بدون لباس فضایی در معرض خلأ قرار بگیرید، مطمئناً زنده نخواهید ماند ولی نحوۀ مرگ انسان به چه صورت خواهد بود؟پس با بدندید همراه باشید.

منبع: tebyan

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه