عکس های زیبایی که با دیدنش حیرت زده میشوید .وقتی هنر عکاس؛ عکس های زیبایی را خلق میکند!

0 161

بابی نیل ۳۶ ساله بود که متوجه شد چقدر شبیه یکی از عکس های خود در ۶ سالگی است. همین شباهت ساده کافی بود تا برای درست کردن عکس های مرکب الهام بگیرد.با بدندید همراه باشید.

.

او از تکنیک های مدرن استفاده کرد تا عکس های قدیمی را با عکس های جدید پیوند دهد.
بابی نیل آدامز در سن ۶ و ۳۶ سالگی
,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

 بابی نیل می گوید: در تاریکخانه هر دو عکس را به یک اندازه در آوردم و پرینت گرفتم. همین که عکس ها خشک شدند آن عکسی که جدید تر بود را پاره کردم و روی عکس قدیمی گذاشتم و با چسب چسباندم.
بابی نیل آدامز این کار را برای ده ها عکس دیگر انجام داد. در ادامه می توانید کارهای بابی نیل آدامز را ببینید.

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

لورنا در ۷ و ۲۵ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کریس در ۱۲ و ۴۵ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کریستین در ۷ و ۴۱ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

سیلوانو در ۱۲ و ۵۱ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

ایزی در ۴ و ۳۶ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

نیک در ۹ و ۳۳ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کلی در ۱ و ۲۸ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کریستین در ۶ و ۴۱ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

سیمون در ۸ و ۳۲ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

تورنادو در ۲ و ۳۷ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

دن در ۷ و ۳۵ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کوین در ۳ و ۳۳ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

جاناتان در ۸ و ۳۳ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

وارنر در ۶ و ۳۳ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

سیلوانو در ۸ و ۵۱ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

ری در ۵ و ۵۰ سالگی

,زمان،چهره افراد،عکس,[categoriy]

کتی در ۶ و ۳۶ سالگی

 
منبع: akairan
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه