بانک خاورمیانه در سکوی اول مبارزه با پولشویی

0 85

بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.

در بررسی‌های انجام شده در سال 1394، بانک خاورمیانه حداکثر امتیازهای فعالیت‌های مرتبط، نظیر صحت و ثبت اطلاعات، تهیه گزارش‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان را به دست آورده است.

مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین در بانک خاورمیانه به منظور تضمین ثبات و امنیت در عملیات بانکی است. بانک خاورمیانه همواره تلاش می‌کند در انجام کلیه عملیات بانکی از مطابقت با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، اطمینان حاصل کند.

قوانین و مقررات داخلی شامل طیف وسیعی از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بانکداری، مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک است.

در زمینه مقررات بین‌المللی، پیمان‌های بین‌المللی، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، مقررات متحدالشکل نهادهای بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی و سایر مقررات مربوطه ملاک تطبیق قوانین هستند.

بانک خاورمیانه

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه