آهنگی زیبا مخصوص هوای بارانی پاییز

0 119

تصنیف ارغوان از علیرضا قربانی

شعر از هوشنگ ابتهاج

ارغوان شاخه ی همخون جدا مانده ی من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابیست هوا یا گرفته ـست هنوز؟
من در این گوشه که از دنیا، بیرون است
آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست
من در این گوشه ی خاموش ِ فراموش شده
یاد رنگینی در خاطر من، گریه می انگیزد، گریه می انگیزد
ارغوانم آنجاست

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه