اولین نمایش نامه چاپ شده از ژان پل سارتر

0 133

 

نمایش مگس ها اولین نمایش نامه چاپ شده سارتر هست و در آن از اساطیر و افسانه های مشهور یونان استفاده نموده است .

ژان پل سارتر

مهدی روشن زاده

انتشارات ثالث

ماجرا در شهر آرگوس جریان دارد . اژیست ، آگاممنون را کشته با همسر او ازدواج کرده ، اکنون پادشاه است و الکتر دختر آگاممنون را خدمتکار خود نموده . اورست پسر آگاممنون که از دست او جان سالم به در برده بوده اکنون به شهر بازگشته تا ناظر سرنوشت خانواده و وطنش باشد . اژیست مملکت را با خرافه پرستی و غم و مراسم عزاداری های دسته جمعی اداره می کند و اورست آمده تا آزادی انسان را به او یادآور شود و آنها را به طغیان فر خواند …

نمایش نامه قشنگ و عمیقی هست دوستش داشتم ترکیب فلسفه و افسانه زیبا بود و خیلی خوب در کنار هم قرار داشتند . این نمایش نامه در اون زمان سریع روی سن می ره که به دلیل مضمین سیاسی و دعوت به قیام جنجال زیادی به پا می کنه و جلوی اجرای اون گرفته می شه .

 

Image result for ‫ژان پل سارتر مگس ها‬‎

قسمت های زیبایی از کتاب

معلوم نیست بتوانید شریک ندامت آنها شوید ، چرا که در گناهکاری آنها سهیم نبوده اید .

آدم هایی هستند که ملتزم و در قید و بند زاده می شوند : آنها انتخابی ندارند ، در راهی رها شده اند ، در انتهای راه نقشی انتظارشان را می کشد، نقش خودشان . 

به زحمت می توانم تصوری از گردشگاه ها ، آواز خوانی ها ، تبسم ها داشته باشم . مردم اینجا از ترس خسته و رنجور شده اند .

بر روی این زمین خاکی ، انسان خردمند ، هیچ آرزویی نمی تواند داشته باشد ، جز آنکه روزی بتواند شری را که از دیگران ، دامن او را گرفته به خودشان برگرداند .

 

منبع: bestbooks.blogfa.com

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه