صدای انفجار و دود نشست نخست وزیر روسیه را متوقف کرد

0 37
برخی از شرکت کنندگان در این نشست احتمال می‌دهند که اتصالی سیستم های برق و گرمایش، موجب بروز این حادثه شده باشد اما مقامات امنیتی تاکنون احتمال خرابکاری را رد نکرده‌اند.

 دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه که امروز که در نشست انجمن «نوآوری باز» شرکت کرده بود، با صدای انفجار از محل نشست به مکانی امن منتقل شد.

در زمان برگزاری این نشست به ناگهان صدای چند انفجار و متعاقب آن دود غلیظی در هوا پخش شد که بلافاصله سیستم‌های هشدار دهنده سالن به صدا درآمد

نیروهای امنیتی حاضر در سالن، بلافاصله نخست وزیر روسیه را از نشست خارج کردند.

در حال حاضر ماموران امنیتی و پلیس در حال بررسی علت این حادثه می‌باشند.

هر چند برخی از شرکت کنندگان در این نشست احتمال می‌دهند که اتصالی سیستم های برق و گرمایش، موجب بروز این حادثه شده باشد اما مقامات امنیتی تاکنون  احتمال خرابکاری را رد نکرده‌اند. 

 

منبع: بیتوته

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه