فقط بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم،حمایت هنرمندان

0 139

در فضای مجازی هر روزه شاهد اتفاقات گوناگون در زمینه های مختلف هستیم که در این فضا حضور هنرمندان و ورزشکاران بی تاثیر نبوده تا حدی که در برابر هر نوع مساله اعم از مذهبی، اجتماعی و فرهنگی از خود واکنش نشان می دهند لذا هنرمندان، ورزشکاران و خوانندگان با گذاشتن پست از خانه اتیسم ایران حمایت کردند.

 

 نعیمه نظام دوست بازیگر فعال در اینستاگرام نوشت: 

فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست… روشهای کمک با شماره گیری *780*7070# 
و یا شماره کارت 
٧٩٨١-۴� � ١-١٢١٩-۶٢٧۴
بانک اقتصاد نوین به نام انجمن اتیسم ایران
شماره حساب ارزی برای همراهان خارج از کشور

 

حمایت هنرمندان از خانه اوتیسم ایران+ اینستاپست

 

محمد سلوکی مجری برنامه “ستاره شو” در اینستاگرام خود نوشت:

تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 

بیست روز براى ما هیچی نیست…

 

 

علی انصاریان در اینستاگرام خود نوشت: 
سلام… فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست…

 

 

مهتاب کرامتی بازیگر فیلم سینمایی “جامه دران” در اینستاگرام خود نوشت: 

تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 

بیست روز براى ما هیچی نیست…

 

 

رضا یزدانی خواننده آلبوم “خاطرات مبهم” در اینستاگرام خود نوشت: 

فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست…

 

امیر مهدی ژوله نوشت: 

فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست… 
 
 
 
 
 
مهدی سلطانی سروستانی در اینستاگرام خود نوشت: 
فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست… 
 
 
 
علی پروین در اینستاگرامش نوشت: 
فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست… 
 
 
 
 
 
امیر جعفری در اینستاگرام خود نوشت: 
فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست… 
 

 

حمایت هنرمندان و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران+ اینستاپست

 

لاله اسکندری بازیگر مجموعه “خاک سرخ”  در اینستاگرامش نوشت: 
فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست…
 

حمایت هنرمندان و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران+ اینستاپست

 

شهرام قائدی بازیگر فیلم سینمایی “ناردون” در اینستاگرام خود نوشت: 

فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست..
 

حمایت هنرمندان و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران+ اینستاپست

 

گلاره عباسی بازیگر مجموعه “کیمیا” در اینستاگرام خود نوشت:

فقط بیست روز مونده… بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط بیست روز مونده… ولى هنوز بیست روز مونده… بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه. تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت. تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو… این کودکان نیاز به آموزش دارن. این خانواده ها نیاز به حمایت دارن. اونها رو تنها نذاریم. 
بیست روز براى ما هیچی نیست…
 

 

حمایت هنرمندان و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران+ اینستاپست

 

منبع: دانشجوآنلاین

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه