متلک احمدی نژاد به الهام!

0 242

 

نقل قول های احمدی نژاد در رابطه با غلامحسین الهام را در بدندید ببینید:
 
 
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه