اینبار خودتان را محک بزنید و ببینید که میتوانید به سرعت 7 اختلاف در تصویر را پیدا کنید ؟

4 2,241

این دو تصویر 7 اختلاف با همدیگر دارند آیا میتوانید به سرعت آنها را پیدا کنید؟پس در ادامه با بدندید همراه باشید.

 معما و تست هوش , بازی تفاوت عکس

تست هوش با جواب

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

جواب تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید:

 معما و تست هوش , بازی تفاوت عکس

 

منبع: beytoote

اشتراک گذاری

۴ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه