اینبار اسپری برف شادی زیر فشار دستگاه پرس فک میکنید چه مدتی زمان میبرد تا خم شود؟

0 5,126

آزمایش جالب دیگر این بار بر روی برف شادی که دعوت میکنیم آن را تماشا کنید.پس در ادامه با بدندید همراه باشید.

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه