آزمایشی جالب با گلوله آتشین تماشا کنید که چه اتفاقی برای نوشابه می افتد !

0 2,514

اینبار گلوله آتشین را بر روی یک بطری نوشابه قرار دادیم تا ببینیم عکس العمل قوطی و نوشابه چگونه است. پس در ادامه با بدندید همراه باشید.

 

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه