مصاحبه با مردم ماشین ایرانی می خری یا چینی؟شما اگر بودید کدام را انتخاب میکردید؟

0 2,708

در این ویدیو با مردم مصاحبه شده که اگر قرار باشد بین ماشین ایرانی و چینی یکی را انتخاب کنند کدام را ترجیح میدهید؟در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه