اگر دوست دارید از رنگ سال 2017 آگاه شوید این ویدیو را ببینید.

0 1,598

مطابق رسم هر ساله موسسه رنگ پنتون رنگ سال را به نظرسنجی گذاشته و رنگ مقبول رنگ سبز متمایل به زرد یا Greenery را معرفی کرده است.با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه