آیا راز ازدواج موفق در DNA شما نهفته است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال این ویدیو علمی را ببینید.

0 1,410

تاثیر چیز کوچک و ساده‌ای مثل ژن روی مسئله بسیار پیچیده‌ای مثل رفتار انسان به سختی قابل درک است. علت این موضوع این است که آشکار شدن این تاثیرات مدت‌ها زمان می‌برد.در ادامه با بدندید همراه باشید.

محققان پس از ۲۷ سال مطالعه و پژوهش روی زوج‌های مشترک پی بردند که تاثیر ژن‌ها روی رفتار افراد در نهایت به موفقیت یا عدم موفقیت ازدواج، صرفه‌نظر از فضای احساسی میان آنها می‌شود. اما این تاثیرات چیست و ژن‌ها در این ازدواج چه نقشی دارند؟

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه