بدترین بلایی که سر کسی آوردید چه بوده ؟با دیدن این ویدیو به کارهای خودتان هم اعتراف کنید!

0 1,311

اردشیر احمدی باز هم به خیابان های تهران رفت و این بار این از مردم پرسید ” بد ترین بلایی که سر کسی آوردید چه بوده؟” به نظر شما بد ترین بلا چی می تونه باشه؟ در ادامه با بدندید همراه باشید.

اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه