درخت 391 ساله که بعد از بمباران هیروشیما هنوز رشد می کند

0 125
ما به سختی می توانیم یک گیاه ساده را زنده نگه داریم، اما این درخت بونسای قابل توجه حدود 400 سال است که زنده مانده است.
این درخت در سال 1625 کاشته شده و حدود 391 سال سن دارد.
 ما به سختی می توانیم یک گیاه ساده را زنده نگه داریم، اما این درخت بونسای قابل توجه حدود 400 سال است که زنده مانده است.
این درخت در سال 1625 کاشته شده و حدود 391 سال سن دارد و اگرچه اکنون به اندازه کافی چشمگیر نیست، اما از بمباران اتمی هیروشیما جان سالم به در برده است.
این درخت به خانواده یاماکی که در سال 1945 در جایی که تنها دو مایل با نقطه ای که نیروهای آمریکایی بمب انداختند و حدود 140 هزار نفر را کشیتند، ندگی می کردند.
شگفت انگیز است که به درخت و خانواده یاماکی در این انفجار آسیب چندانی نرسید.
این درخت در حال حاضر در باغ گیاه شناسی ملی آمریکا در واشنگتن دی سی قرار دارد و در سال 1976 به عنوان هدیه توسط استاد بونسای «ماسارو یاماکی» به ایالت متحده داده شده است.
کارکنان باغ تا سال 2001 ارتباط بین این درخت و بمباران هیروشیما را نمی دانستند تا اینکه نوه یاماکی تاریخچه شگفت انگیز آن را هنگام بازدید از مجموعه توضیح داد.
 
اشتراک گذاری

قرار دادن یک دیدگاه